Údržby a výsadby veřejné zeleně

Nabízíme sečení se sběrem, zpevňování svahů, výsadba rostlin, výsadba stromů, zakládání trávníku aj. viz. fota